Leerstof voor 9de kup (wit-geel)

1. Historische achtergrond (TAEKWON-DO YOKSA)

Taekwondo is geen gewone sport, zoals voetbal of tennis. Het is een krijgskunst. Dat wil zeggen dat er bepaalde tradities en gebruiken uit het oude Oosten (in ons geval Korea) aan verbonden zijn, dat er een bepaalde filosofie achter steekt, enz. Om beter te begrijpen waar taekwondo eigenlijk voor staat, volgen hieronder enkele belangrijke punten i.v.m het ontstaan, de geschiedenis, de filosofie en de principes van deze Koreaanse verdedigingssport.

In het Oosten heeft elk land wel één of meerdere krijgskunsten, oorspronkelijk beoefend door monniken, boeren, … die zich meestal zonder wapens, met blote handen en voeten moesten verdedigen tegen aanvallers. Korea vormde daar geen uitzondering op. Eén van de Koreaanse “martial arts” was het taek kyon.

Van 1909 tot 1945 werd Korea bezet door Japan. De overheerser probeerde de eigen gevechtssporten (b.v. Judo, karate, ...) aan de Koreanen op te dringen, o.a. door de Koreaanse vormen te verbieden. En ook al werden ze soms nog in het geheim beoefend, toch gingen ze sterk achteruit.

In 1938 vertrok Choi Hong Hi (de persoon die in 1955 Taekwondo zal stichten) naar Japan om er te studeren. In 2 jaar tijd behaalde hij er tevens de zwarte gordel in karate. Bij zijn terugkomst in Korea zette hij zich in voor de bevrijding van zijn land, waardoor hij werd opgepakt en in een Japanse gevangenis terechtkwam.

In 1945 werd Korea bevrijd. Choi werd luitenant in het Koreaanse leger. Steeds meer groeide bij hem het besef dat Korea terug een eigen krijgskunst moest krijgen. Choi Hong Hi begon met het ontwikkelen van nieuwe technieken en eind 1954 was de basis gelegd voor een nieuwe Koreaanse krijgskunst, die op 11 april 1955 de naam taekwondo kreeg.

Ondertussen was Choi generaal geworden, zodat hij zijn sport eerst kon introduceren in het leger.In 1966 (22 april) werd de International Taekwondo Federation (ITF) opgericht. Als gevolg van o.a. politieke druk en door de toenemende strubbelingen tussen Noord- en Zuid-Korea verliet de generaal in 1972 opnieuw zijn vaderland; hij vestigde zich in Canada. Als reactie hierop werd in Zuid-Korea WTF (World Taekwondo Federation) opgericht. Beide vormen van taekwondo hebben dezelfde basis maar ze zijn zo uit elkaar gegroeid, dat de verschillen groter zijn dan de gelijkenissen. De generaal heeft met het evolueren van de tijd en de veranderende behoeften van de maatschappij steeds aanpassingen aangebracht. Het ITF-taekwondo stond onder invloed van zijn stichter niet stil, het is een evoluerende sport. Op 15 juni 2002 overleed generaal Choi.

Kort samengevat:

  1. Taekwondo werd opgericht in 1955 in Korea door generaal Choi Hong Hi.
  2. Op 11 april was er voor het eerst sprake van de naam "Taekwondo".
  3. ITF bestaat sinds 1966 en heeft ongeveer 3200 technieken.

2. Waarde van de band

Wit = betekent onschuld zoals bij een beginner die geen voorafgaande kennis van Taekwondo heeft.

3. Nieuwe begrippen

algemeen:

Standen (sogi):

  • Aandachtstand - Charyot Sogi

  • Buigen - Kyong Ye

  • Parallel stand - Narani sogi

  • Loopstand - Gunnun Sogi

  • L-stand - Niunja Sogi

  • Zitstand - Annun Sogi

Handtechnieken (SON GISOOL):

Voettechnieken (BAL GISOOL):

4. Kennis over Taekwon-Do

Het tellen:

Hana – Tul – Set – Net – Tasot – Yasot – Ilgob – Yadel – Ahop – Yol

Wat betekent Taekwon-do?

Doelstellingen van taekwondo:

Kwaran soon soo (eed):

TE KENNEN LEERSTOF VOOR HET EXAMEN 9 DE KUP: